Relaciones entre fotografía y pintura

wolters_kluwer_logo_2

Autora: GEMMA PARÍS
Pàgines: 1- 65
Revista: Praxis, Cuadernos de Pedagogía
Editorial: Wolters Kluwer
ISBN:1998-7558
Any: 2010
Localitzador
Resum: Edició de textos monogràfics electrònics de models pedagògics innovadors, aplicables a diferents àrees de coneixement i etapes educatives, de distribució internacional. Aquest volum està dedicat a conèixer estratègies per treballar a l’aula a partir dels llenguatges de la pintura i la fotografia.
Relaciones Fotografía y Pintura-504d 201