Perspectiva, perspectivas

wolters_kluwer_logo_2Autores: GEMMA PARÍS i Montse Font
Pàgines: 1- 65
Revista: Praxis, Cuadernos de Pedagogía
Editorial: Wolters Kluwer
ISBN:1998-7558
Any: 2006
Localitzador
Resum: Edició de textos monogràfics electrònics de models pedagògics innovadors, aplicables a diferents àrees de coneixement i etapes educatives, de distribució internacional. Aquest volum està dedicat a oferir estratègies de comprensió i representació de l’espai mitjançant el dibuix.
secuencia 3.propuesta creativa personal