Seminari Art i Educació

bcnHablemos de lo que vemos
Institució organitzadora: Sant Andreu Contemporani, Ajuntament de Barcelona

Docent:
 Amelia Arenas
Dates: maig 2007
Descripció: Seminari d’introducció a certes tècniques que estimulen el diàleg entre l’art i la gent, permetent que l’acte de mirar sigui un acte creatiu.