El Dibuix

poster EL DIBUIX mail Autores: TORRES,M., MORÓN,M., PARÍS,G., FONT,M.
Editorial: Servei dePublicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Pàgines: 1-170 i DVD amb continguts audiovisuals diferents del llibre
ISBN: 978-84-939545-6-7
Any: 2011
Localitzador: Catàleg Biblioteca de la Universitat Autònoma de Barcelona
Web Localitzador
Traduccions a l’espanyol i a l’anglès.

Descripció: Volum realitzat per professores de la Unitat de Plàstica de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb l’objectiu principal de proporcionar un material ampli per acompanyar el treball autònom dels estudiants del Grau d’Educació Infantil i Primària en el pla de Bolonya, i als professionals de l’educació que necessitin ampliar coneixements dels llenguatges artístics pel desenvolupament de la seva tasca educativa.
DVD El Dibuix
Exercicis llibre Dibuix