Experiències docents innovadores de la UAB en Ciències Socials i en Ciències Humanes

llibre IDES Autores: TORRES,M.;MORON,M.;FONT,M. i PARIS,G.
Editorial: Servei de Publicacions UAB
ISBN: 978 84 490 2577 8
Any: 2008
Clau: capítol
Pàgines: 173-181
Web Localitzador
Altres localitzadors:
Catàleg Biblioteca de la Universitat Autònoma de Barcelona
Catàleg Col·lectiu de Biblioteques de Catalunya (CCUC)

Biblioteca Universitat de Girona
Biblioteca Universitat Jaume I, Mallorca
Biblioteca de la Universitat Politècnica de Catalunya, UPC
Biblioteca Universitat Abat Oliba
PDF llibre IDES

INNOVATIVE TEACHING EXPERIENCES AT THE UAB IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Autores: TORRES,M.;MORON,M.;FONT,M. i PARIS,G.
Editorial: Servei de Publicacions UAB
ISBN: 978-84-490-2602-7
Any: 2009
Clau: capítol
Pàgines: 169 -177