Venice International University, Venècia

OLYMPUS DIGITAL CAMERAESTADA RECERCA I DOCÈNCIA 
Centre: Facultat d’Humanitats i Ciències Socials
Any: 2008
Durada: 4 mesos
Clau: contractada, docència i recerca
Web Localitzador

Descripció: Els estudiants provenen de diferents universitats d’arreu del món, acollits per un conveni entre la Venice International University i deu universitats diferents, entre les quals hi ha la Universitat Autònoma de Barcelona, el Boston College, la Duke University, la Ludwig Maximilians Universität de Munich, la Universitat de Tel Aviv, la Universitat Waseda de Tòkio, entre altres. El professorat també és escollit entre les diferents facultats que poden impartir matèries als alumnes de la VIU. En el cas de la UAB, es convoca un concurs obert cada dos anys en el qual els professors interessats presenten quatre projectes d’assignatures.
Degut a les nacionalitats diverses d’alumnes i professorat, els cursos s’imparteixen en anglès. L’estada a la Venice International University és també una estada de Recerca, en la que realitzo la fase final de la Tesi Doctoral. La docència a realitzar és menor, per tal de propiciar que els docents realitzin tasques de recerca, en un context idoni per tal de fer investigació i col·laborar amb professors d’altres universitats.