IV Jornades de Campus d’Innovació Docent

idesMULTIMÈDIA I EDUCACIÓ ARTÍSTICA
Autores: TORRES,M.; FONT,M.; MORÓN,M. i PARIS, G.
Tipus de contribució: Comunicació oral
Lloc: Bellaterra
Any: 2007
Publicació: Edició d’un CD amb el contingut de les Jornades
Institució que l’organitza: Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior (IDES), Universitat Autònoma de Barcelona