Educació musical i visual

visual i musical webCentre: Facultat Ciències de l’Educació
Cicle: Primària
Crèdits: 9 ETCS
Curs:  2012/2013
Descripció: La naturalesa dels processos artístics i els seus recursos per a ser formalitzats. Aplicacions didàctiques en l’àmbit de les arts plàstiques: imatge, objecte i espai.
visual i musical-Portfoli i web
classe volum