Treball Fi de Grau

 

tfg webCentre: Facultat Ciències de l’Educació
Cicle: Primària
Crèdits: 6 ETCS
Cursos: 2014/15, 2012/2013
Resum: Treball d’investigació com a colenda dels aprenentatges i coneixements adquirits durant el Grau. El TFG pot ser de caire professionalitzador o d’investigació tèorica. Pot tenir format article científic.
Treball TFG