Practicum

practicum (5) webCentre: Facultat Ciències de l’Educació
Cicle: Infantil i Primària
Crèdits: 6 ETCS
Cursos: 2014/15, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010
Descripció: Un dels seus objectius més importants és que el futur mestre/a aprengui a dissenyar una seqüència didàctica i la porti a la pràctica
PDF.MEM. PRACTICUM V