Anàlisis de la forma en dues dimensions: dibuix

dibuix (116) webCentre: Facultat Ciències de l’Educació
Titulació: Grau
Cicle: Primària
Crèdits: 40
Curs: 2010/2011
Descripció: Aquesta assignatura introdueix a l’alumne en les possibilitats expressives que ofereix el llenguatge gràfic com a mitjà d’expressió i representació de l’entorn. A través de propostes de caire pràctiques convida a l’alumne explorar i descobrir les possibilitats expressives i el potencial educatiu que ofereix l’expressió gràfica.