Anàlisis de la forma en dues dimensions: pintura

pintura webCentre: Facultat Ciències de l’Educació
Titulació: Grau
Cicle: Primària
Crèdits: 40
Cursos: 2009/2010, 2004/05
Descripció: Aquesta assignatura introdueix a l’alumne en les possibilitats expressives que ofereix el color com a mitjà d’expressió i representació de l’entorn. A través de propostes de caire pràctic es convida a l’alumne explorar i descobrir les possibilitats expressives i el potencial educatiu que ofereix el color, tot apropant l’estudiant a representacions pictòriques de la Història de l’Art.