Didàctica de les Arts Plàstiques II

Centredid 2 web: Facultat Ciències de l’Educació
Cicle: Primària
Crèdits: 40
Curs: 2007/08, 2002/03
L’objectiu principal d’aquesta assignatura és ampliar els coneixements tant teòrics com pràctics que fonamenten les arts plàstiques, endinsant l’estudiant en el procés creatiu.