Didàctica de les Arts Plàstiques I

did 1 webCentre: Facultat Ciències de l’Educació
Titulació: Grau
Cicle: Primària
Crèdits: 80
Curs: 2007/08, 2006/07, 2005/06, 2004/05, 2003/04, 2002/03
L’objectiu principal d’aquesta assignatura és oferir els coneixements tant teòrics com pràctics que fonamenten les arts plàstiques i la seva didàctica per treballar-la als centres educatius.