Sistemes de Representació

sistemes webCentre: Facultat Ciències de l’Educació
Titulació: Grau
Cicle: Primària
Crèdits: 40
Cursos: 2007/08, 2006/07, 2003/04
Descripció: Entendre el dibuix com a instrument per compendre i representar la realitat tridimensional. Entendre les bases elementals dels sistemes convencionals més utilitzats per representar l’espai i els cossos que l’ocupen.