Màster Universitari d’Investigació en Educació (MURE)

master 1Centre: Facultat Ciències de l’Educació
Especialitat: Art, Cos i Moviment
Mòdul: Escola, valors i diversitat en l’art i activitat física
Crèdits: 2 ETCS
Cursos: 2014/15, 2013/2014
Objectius: Potenciar una escola per a tothom a través de l’educació artística. Coneixement crític de l’àmbit social, recursos i estratègies d’intervenció educativa per a alumnes amb necessitat de suports específics. Identificar les possibilitats de transformació del jo i de l’entorn a través de la creació artística: desenvolupament
Web Master MURE