The relationships between photography and painting

expo ´VIU (22)Centre: Facultat d’Humanitats i Ciències Socials
Titulació: Humanities
Crèdits: 40
Descripció: El curs desenvolupa la relació entre la fotografia i la pintura. La invenció de la fotografia va contribuir per canviar el caràcter de la pintura, alterant profundament les seves formes i les funcions. L’evolució de la fotografia és part de l’aventura de la modernitat. Tot i que l’art modern té un gran deute amb la fotografia, el sistema de l’art era bastant tard a reconèixer-ho.