Multimèdia i educació artística

est arbre foto webInvestigadora principal: TORRES, M.
Equip: Gemma PARIS, Mar Morón, Montse Font (UAB)
Entitat finançadora: IDES, Universitat Autònoma de Barcelona
Referència de la concessió: Convocatòria 2006/2007 210100 PID2006-15
Durada: des de 2005 fins a 2007 i de 2009 a 2010
Projecte seleccionat com a Innovació Docent de la UAB
Evidències investigació:
Publicació llibre El Dibuix, Servei de Publicacions UAB, 2011
IV Jornades de Campus d’Innovació Docent, Bellaterra, 2007
III Jornades de Campus d’Innovació Docent, Bellaterra, 2006