Coordinadora Tercer Cicle

Cadira_RothkoMembre de l’equip directiu
Departament: Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Facultat:Ciències de l’Educació, UAB
Cursos: 2013/2014, 2010/2011
Descripció: Responsable de l’àrea de recerca del Departament. Coordinació dels Estudis de Doctorat, de les lectures de tesis i revisions de tesi; creació de jornades de recerca, per promoure la investigació dels docents; coordinació amb altres coordinadors de tercer cicle; coordinació amb el deganat.