Coordinadora de la Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques

cadira prouvé 4Departament: Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Facultat: Ciències de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona
Cursos: 2012/2013, 2010/2011
Descripció: Cada àrea del Departament (música, plàstica i educació corporal) té un coordinador d’unitat que gestiona tots els aspectes relacionats amb la docència de l’àrea, la contractació i la coordinació del professorat, la coordinació amb les altres unitats del departament, i la coordinació amb totes les titulacions diferents.