Coordinadora de Recerca de la Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques

cadira 3Departament: Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Facultat: Ciències de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona
Curs: 2009/2010
Descripció: Responsable de coordinar les tasques de Recerca de la Unitat, de coordinació amb el Departament i amb la Titulació.