Dades personals

making off 051GEMMA PARÍS i ROMIA

Departament
: Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Unitat: Didàctica de les Arts Plàstiques
Facultat: Ciències de l’Educació
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona, UAB
Adreça: Despatx 166, Edifici G6
08193 Bellaterra (Cerdanyola Vallès)
E-mail: gemma.paris@uab.cat
Tf: + 34 649 34 80 43
Web Gemma París