Situació Laboral Universitat

Departament: Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Facultat: Facultat de Ciències de l’Educació
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona, UAB

Professora Postdoctoral: Setembre 2010-
Professora Ajudant: Setembre 2006-2010
Professora Associada: Setembre 2002-06