Acreditacions

AQUMODEL CONTRACTUAL: PROFESSOR LECTOR
Agència: Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)
Resolució: IUE/36/2010
Data: 27 maig 2010

ANECAMODEL CONTRACTUAL: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Agència: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
Data: 20 febrer 2012