Blocs temàtics

1. ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL LLENGUATGE VISUAL     DIMENSIÓ PRODUCTIVA
1.1. Conceptes i funcions del llenguatge visual aplicats al dibuix
1.2. Conceptes i funcions del llenguatge visual aplicats al color
1.3. Conceptes i funcions del llenguatge visual aplicats a l’espai tridimensional
1.3.1. Relacions significatives entre els conceptes d’espai i volum
1.3.2.  Estratègies, procediments, tècniques i materials en la creació d’escultures i en la transformació d’espais
1.4. Aportacions i usos de la tecnologia digital en l’aprenentatge dels conceptes i funcions del llenguatge visual

2. PATRIMONI ARTÍSTIC I CULTURA VISUAL         DIMENSIÓ CULTURAL
2.1. Observació, anàlisi i valoració de diverses manifestacions de la cultura visual: fotografia i vídeo, mitjans audiovisuals (cinema i televisió), mitjans digitals (Internet i altres suports), il·lustració, còmic, disseny i publicitat
2.2. Observació, anàlisi i valoració de manifestacions del patrimoni artístic dins l’àmbit de les arts visuals i plàstiques
2.3. Anàlisi i valoració de referents i materials propis del patrimoni artístic i de la cultura visual per a la seva transferència pedagògica en els tres cicles d’educació primària

3. PEDAGOGIA I APLICACIONS DIDÀCTIQUES DE L’ÀREA      DIMENSIÓ DIDÀCTICA
3.1. Les competències creatives dels infants en relació amb els seus processos cognitius i psicomotors
3.2. Fonaments teòrics de l’educació visual i plàstica: autors i experiències
3.3. Aplicacions o adaptacions didàctiques dels conceptes, procediments i tècniques estudiats segons les edats i els entorns
3.4. Exploració de les aportacions de l’educació visual i plàstica al desenvolupament de les competències transversals i específiques del currículum d’educació primària