La fotografia com a recurs poètic

GuixAutora: GEMMA PARÍS
Revista: El Guix. Elements d’acció educativa
Editorial: Graó
Any: 2010
ISSN: 0213-8581
Àrea Temàtica: Ciències de la Educació
Classificació Unesco: 580204, Nivells educatius
Periodicitat: Mensual
Localitzador

Resum: El punt de partida d’aquesta experiència ve donat per un reflexió de caràcter més àmplia que com a educadors estem realitzant en diferents àmbits educatius: l’ús que es fa de la fotografia en les escoles. L’objectiu és potenciar un coneixement el més extens possible de les propietats expressives de la imatge fotogràfi ca i, sobretot, potenciar-ne el seu ús creatiu, connectant aquest llenguatge amb altres àrees de coneixement, com pot ser el lingüístic.
PDF article